]

DRCENÉ OŘECHOVÉ SKOŘÁPKY

Drť ořechových skořápek je velice měkký, organický, tryskací materiál. Drcené skořápky jsou vyčištěny, odprášeny a vytříděny do požadované velikosti na síťových třídičkách.

Tento materiál se používá pro velice jemné čištění, tam kde je nežádoucí následný úběr tryskaného materiálu a kde by tvrdší abrazivo mohlo způsobit následné škody – hlavní využití v leteckém průmyslu ale i v oblasti restaurátorství. Dále se tyto skořápky využívají při výrobě (výpalu) keramických kotoučů, tak aby se docílilo požadované pórovatosti výrobku.

 

Převod jednotek:

Fyzikální data:

Tvar: hranatý (ostrohranný)
Bod vzplanutí: 170 °C
Měrná hmotnost: 1,0 – 1,2 g / cm3
Sypná hmotnost: 0,7 g / cm3
Tvrdost: 2,5 – 3,0 Mohs