]

UMĚLÝ HNĚDÝ KORUND A96

Umělý hnědý korund A96 je vyráběn z kusoviny, získané z blokových pecí (Higgins), při kontrolované tavbě bauxitu o teplotě cca 1800 ˚C a pomalém ochlazování. Dobře rostlé krystaly dávají tomuto materiálu houževnatost a pevnost. Zrno má kubický tvar a stabilní sypnou hmotnost. Povrchová prašnost je odstraněna praním zrn ve vodě. Tím je dosaženo čistého povrchu jednotlivých zrn, dobré smáčivosti a také dobrých pracovních podmínek při zpracování.

Využití:

  • velice tvrdé a ostrohranné abrazivo, které je vhodná na tryskání v tlakových a injektorových kabinách
  • používá se na volné broušení a na všechny druhy výrobků s pojivem pryskyřičným nebo gumovým
  • v řezacích a brousících kotoučích je vhodný pro opracování nástrojových, legovaných i běžných ocelí, litiny, apod.
  • ocel, železo, sklo, keramika, kámen

Třídění:

Zrnitosti v rozmezí F10 – F220 jsou tříděny na sítových třídičkách.

Mikrozrna F230 - F1200 jsou vyráběna sedimentací ve vodě.

Třídění je prováděno v souladu s normou FEPA, Standard 42 GB 1984 R 1993.

Převod jednotek:

Chemické složení a fyzikální data:

Al2O3 Fe2O3 SiO2 TiO2 CaO MgO
95,5% <0.3% < 1.4% 1,5-3.0 < 0,4 < 0,5

Technické parametry:

Tvrdost: cca 9 Mohs

Sypná hmotnost: 1,9 – 1,6 g / cm3 ( dle zrnitosti )

Volné Fe: max. 0,01 %