]

Pískování v boxu 220-I

V tomto videu můžete vidět ukázku pískování v jednom z nejlevnějších a nejdostupnějších pískovacích boxů, v pískovacím boxu, který má označení 220 I, podobný box najdete i na našich stránkách, a to Pískovací box Procarosa PROFI 220-I. Řadí se mezi menší boxy, které jsou prostorově méně náročné a slouží k pískování především malých předmětů.

Video je natáčeno tak, aby bylo přesně vidět, jak je pískování prováděno. Obsluha pískovačky vkládá ruce do pískovacího boxu prostřednictvím rukavic, které jsou k boxu připevněny a jsou jeho součástí (náhradní rukavice se dají samozřejmě dokoupit i jako příslušenství boxu), poté dochází k samotnému pískování předmětu pomocí pískovací pistole, na které je nasazena tryska.

Proud vzduchu je poháněn kompresorem a díky tlaku vzduchu je abrazivo hnáno přímo do pískovací pistole, tlak vzduchu je nutné nastavit podle přiložených pokynů k obsluze, který je nezbytnou součástí každého boxu.

Dále je nutné zvolit správný druh a hrubost abraziva, záleží na pískovaném předmětu. V tomto ohledu je dobré si nechat poradit od zkušených prodejců tohoto příslušenství.

Ve video ukázce můžete vidět jak dochází k pískování kladiva včetně jeho rukojeti. Pískování je zobrazeno rychleji než ve skutečnosti je, je to proto aby obsah videa nebyl příliš zdlouhavý. Můžete si všimnout jak je kladivo pískováno detailně, tak aby nebyl vynechán jediný záhyb. V poslední části videa je ještě předvedeno pískování lahve.

V dalším videu ohledně pískování v boxu typu 220 I je znázorněno odstraňování rzi z drobnějších předmětů jako jsou šrouby, imbusy, klíče, pružinky a další. Opět si ve videu můžete všimnou jak je pískování prováděno detailně, aby nebyl vynechán žádný sebemenší záhyb. 

 V tomto videu je ukázka pískování větších předmětů. Díky pískování dochází k odstranění rzi a celkové renovaci předmětu.