]

Jak vybrat pískovací zařízení

 

Zvažujete pořízení tryskacího zařízení? Nedaří se Vám najít vhodného výrobce a vhodný model pískovačky? Pokud ano, mohl by Vám tento článek alespoň částečně pomoci ve výběru. Každý zákazník má jiné požadavky na parametry stroje. Proto je vždy vhodné řešit výběr s odborníkem, který Vám pomůže s orientací v dané problematice.

Níže najdete velmi stručné a základní rozdělení tryskacích zařízení.

Základní parametr při výběru pískovačky je předmět, který budete potřebovat pískovat. Je nutné rozlišovat velikost předmětu a povrchovou úpravu, kterou budete na dané věci chtít provádět.

 

Druhy pískovaček

Pískovačky se v rámci obecného dělení rozdělují na mobilní a stacionární neboli kabinové. Zjednodušeně řečeno s mobilní tryskací technologií přijdete k pískovanému předmětu, zatímco k pískovací kabině přijdete s daným předmětem. Vše se tedy bude odvíjet na velikosti a případné zástavbě daného dílu nebo konstrukční části.

Dále by se dalo dělit pískovací zařízení na profi a hobby. Zde je možné nalézt rozdíl v přívětivosti k obsluze, danému výkonu, v drobných kvalitativních rozdílech, v konstrukci zařízení a v neposlední řadě v pořizovací cenách.

 

Kabinové pískovačky

Tryskací boxy jsou primárně určeny do uzavřených prostorů, kde dokáží nabídnout výhody bezprašného a zcela integrovaného pracovního postupu, který se děje v útrobách pískovacího boxu. Další výhodou je bezesporu časově omezená recyklace abraziva. Určitě je zde dobré znát ekonomický faktor při spotřebě abrazivního materiálu. Boxy nejčastěji pracují na principu injektorového tryskání. V pískovacích boxech se často používá jemnější abrazivo, například křemičitý písek a podobné směsi. Podle velikosti pracovního prostoru, tedy vnitřních rozměrů, má obsluha možnost pískovat nejrůznější předměty. 

Nejširší využití naleznou pískovačky pravděpodobně v průmyslu, kde budou vhodným pomocníkem při opracovávání povrchu od nejmenších dílů až po větší předměty, které dokáží pojmout veliké pískovací boxy i pro dvoučlennou obsluhu. Jsou primárně stacionární a proto se doporučuje se strojem často nemanipulovat.

 

Mobilní pískovačky

Mobilní tryskací zařízení je možnou alternativou pískovacích boxů. Toto zařízení použijete tam, kde není možné předmět k pískování z nějakého důvodu přemístit. Může se jednat o díly, které jsou ve složité zástavbě, nadměrné konstrukce nebo jen předměty, které se svými rozměry nevejdou do pískovacích boxů.

Každý proces pískování produkuje drobné částečky uvolněného materiálu a prach. To je potřeba si uvědomit už při samotném výběru pískovacího zařízení.

Proto by se dalo mobilní tryskací zařízení dále také dělit na klasické a bezprašné.

Klasické pískovačky najdou využití při tryskání v otevřeném prostoru a na hrubší odstraňování nečistot a rzi. Projevují se méně ekonomickým provozem a méně šetrným provozem k životnímu prostředí. Nicméně pro občasné využití jsou dobrým pomocníkem už jen díky své dostupné pořizovací ceně a jednoduchému provozu. 

Bezprašná pískovací zařízení, která nasávají abrazivo zpět do zásobníku přes filtr a dokáží jej recyklovat. Neunikají tak žádné nečistoty do okolí. Bezprašné mobilní pískovačky naleznou své uplatnění v uzavřených prostorech nebo jiných místech, kde je nežádoucí produkce prachu a jiných nečistot z pískovacího procesu.

 

Dnes hodně využívané injektorové tryskací jednotky

Závěrem o injektorovém tryskání. Jedná se o technologii, která je dlouhodobě u našich zákazníků nejžádanější. Injektorová tryskací zařízení jsou určena především na drobnější abrazivo. Vše funguje na principu přisávání abraziva do ruční pískovací pistole s různě velkou tryskou. Její výhody jsou menší pořizovací náklady, podstatně menší náklady na provoz a také menší požadavky na množství stlačeného vzduchu. 

 

          piskovaciboxy1  pískovacíboxy2