Reklamační řád

 

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Procarosa naší společnosti Heavytech s.r.o. se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, IČ: 04044959, DIČ: CZ04044959.

 

1. Záruční doba

Pro zákazníky a firmy nakupující na IČO představuje záruka na zboží délku 12 měsíců. Pro koncové spotřebitele (kteří nenakupují na IČO) je záruka v délce 24 měsíců. Na individuální záruku se informujte na výše uvedených kontaktech.

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně. Můžete také využít připravený reklamační protokol, který si můžete stáhnout kliknutím na následující odkaz reklamační-protokol.

 

2. Jak postupovat při reklamaci

1)  Reklamované zboží pošlete na naši adresu provozovny.

Zboží zabalte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Podací lístek od zásilky si ponechejte jako doklad o odeslání. Zásilky poslané na dobírku nepřebíráme. Ke zboží je vhodné přiložit i kopii dokladu o zakoupení zboží včetně přesného popisu závady. Označte požadovaný způsob vyřízení reklamace (výměna zboží, vrácení peněz). V případě, že se jedná o větší stroj, jsme ochotni Vám nabídnout naši přepravní službu.

Adresa pro zaslání reklamace:

Heavytech s.r.o.

Maixnerova 526

508 01 Hořice

Kontakt:

e-mail: info@procarosa.cz

tel: + 420 704 705 666

2) Na základě domluvy bude vyslán náš technik na Vámi předem určenou adresu. V tomto případě budete požádáni o úhradu nákladů účelně vynaložených na dopravu.

3) Na Vaši žádost Vám bude zaslán bezplatně nový náhradní díl, výměnou za poškozený, který nám nejprve pošlete na adresu provozovny a opravu provedete sami.

 

3. Vyřízení reklamace

  • Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu v nejkratší možné době, nejdéle však v zákonné 30 denní lhůtě ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak.
  • Tato lhůta začíná běžet dnem doručení zásilky. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení. U zboží reklamovaného na provozovně začíná běžet lhůta dnem předání zboží k reklamaci.

 

4. Jak postupovat v případě poškození zboží přepravcem

  • Zásilku je potřeba pečlivě zkontrolovat už při přebírání zásilky od přepravce. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.
  • Je-li zboží poškozeno, i když byl obal neporušený, je nutné o této skutečnosti co nejdříve informovat přepravce nebo naši společnost. Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 704 705 666.

 

 Podrobnější informace ohledně práva z vadného plnění a záruky za jakost se můžete dočíst v našich obchodních podmínkách