]

Montáž dvousloupového zvedáku

 

Jak ukotvit dvousloupový zvedák. Často si naši zákazníci nebo zákazníci jiných dodavatelů kupují zvedáky bez odborné montáže.

Tento článek nemá fungovat jako manuál nebo návod k montáži zvedáku. Je určen a sepsán hlavně jako orientační přehled základních pojmů, které by člověk bez odborné způsobilosti měl při montáži znát.

Každé kotvení je odlišné. Každý zvedák má jiné rozměry, jinou nosnost a tak přenáší na beton jiné páky a síly.

Nejnáročnější zvedáky na kotvení jsou hevery, které mají malou půdorysnou základnu a jsou navržené na zvedání dodávkových a větších vozů. Tyto hevery mají často nosnost více jak 5 t  a mají prodloužená ramena. V případě zvedání se tak vytvářejí mnohonásobně větší síly na kotvení, než u zvedáků s malou nosností nebo vlastní základnou. Proto obzvlášť u těchto zvedáků využijte odborné montáže.  

Jaké jsou základní podmínky a nároky na montáž? 

  • dostačující kvalita betonu
  • dostačující tloušťka betonové podlahy nebo dostatečně veliké betonové patky
  • kvalitní chemické kotvy
  • kvalitní závitová tyč – bezpečnostní matice
  • předepsaná délka závitových tyčí

 

Ke každému zvedáku musí mít dodavatel vypracovaný statický posudek, podle kterého se dozvíte základní parametry stavební přípravy, která bude dostačujíc pro daný model zvedáku. 

Pokud budete znát parametry betonu a montážního materiálu, můžete se pustit do práce. Po částečném složení zvedáku je zásadní rozměření umístění zvedáku do prostoru a naplánování přípojky k elektrice. Myslete vždy na to, že kolem zvedáku musí být dostatek prostoru a pokud nemáte dostatečné únikové prostory, nechte si poradit od bezpečnostního technika správné vzdálenosti, které jsou předepsané zákonem. Také myslete na to, že dlouhé dodávkové vozy se nezvedají přesně v polovině – je proto potřeba zvedák nedávat centrálně do prostoru.

Jestli máte zaměření v dílně hotové, nemáte pod zvedákem v podlaze nic, co by se mohlo vrtáním poškodit, tak můžete začít kotvit.

stažený soubor (4)

 

Délka kotev a průměr kotev jsou předepsané. Vrták si označte na doporučenou hloubku. Při vrtání si hlídejte, aby byl vrták stále v pevném betonu a nepropadl se vám do měkčího materiálu. Vyvrtané díry dokonale vyčistěte od prachu. Při nanášení chemických kotev dbejte vždy na dokonalé vyplnění vrtaného prostoru. Při vmáčknutí závitové tyče musíte vždy trochu lepidla vytlačit ven. V případě, že máte všechny kotvy na místě, překontrolujte, zdali je vše v rovině. Matice utahujte až po dokonalém zatuhnutí kotev. Protočená kotva nedrží a je nutné ji předělat. A na závěr, zvedák hned nezatěžujte, nechte kotvám dostatek času na dokonalé vytvrdnutí.

 

Ukázka betonového podkladu pro zvedáky Golemtech. 

 

Bez názvu