Ochranné pomůcky pro pískování

setcomfort

Pískování je velice efektivní metoda čištění materiálu, ale bohužel při něm vzniká značná prašnost. Je proto důležité dbát na své okolí, a především na samotnou obsluhu stroje. Každý stroj produkuje jinou míru prachu a vyžaduje jiný stupeň ochrany. Níže je popsáno jen rámcové doporučení, od kterého je dobré začít a dále je nutné pokračovat bezpečnostními doporučeními přímo od jednotlivých výrobců strojů. 

Jaká jsou potenciální rizika při používání pískovacích zařízení? V tomto článku se zaměříme především na otázku prašnosti. Do ovzduší se dostává jemný prach, který obsluha bez ochranných prostředků může vdechovat. V některých případech vznikají také hrubé nečistoty, které se mohou ve větší nebo menší míře odrážet od pískovaného předmětu a dostávat se ve velké rychlosti do prostoru. 

Tento soubor opatření nazveme jako aktivní, které by měla obsluha dělat bez návaznosti doporučenou na ochranu od výrobce. 

Pískování s mobilním pískovacím zařízením: 

  • před pískováním zkontrolujeme celý pískovací systém 
  • trysku držíme vždy pod takovým úhlem k předmětu, aby se abrazivo odráželo co nejvíce do prostoru
  • pískovací pistolí nikdy nemíříme na sebe nebo jiné osoby (to platí i pokud není přístroj v provozu)
  • pískování provádíme v okolí kde mírnými znečištěními nemůžeme ohrozit další osoby.
  • pískování provádíme v prostředí, které nám svým charakterem dovoluje mírné znečistění abrazivním materiálem a odletující nečistotou
  • je zakázáno používat křemičitý písek z důvodu velkého rizika onemocnění dýchacích cest 

Pískování v pískovací boxu: 

  • box nijak neupravujeme a nepískujeme s otevřeným vstupem (evropské boxy mají mít pojistky proti náhodnému otevření)
  • před každým pískováním zkontrolujeme celý pískovací systém 
  • staráme se o udržování dobrého stavu filtru v odsávání
  • je zakázáno používat křemičitý písek z důvodu velkého rizika onemocnění dýchacích cest 

Do pasivního typu bezpečnosti většinou patří vlastnosti pískovaček, volitelné příslušenství nebo bezpečnostní pomůcky, které lze dokoupit. U pískovacích boxů se doporučuje vybírat zařízení s bezpečnostní pojistkou proti náhodnému otevření a s jednoduchou možností častého čištění filtru v odsávání. K boxům se všeobecně doporučují - ochranné prostředky - bezpečnostní brýle, respirátor, sluchátka, ochranná maska, rukavice, obuv s pevnou špičkou a ochranný oděv. 

U mobilních pískovaček záleží na přesném typu stroje a jeho použití. Stejně jako v případě pískovacích boxů se obecně doporučují - bezpečnostní brýle, respirátor, sluchátka, ochranná maska, rukavice, obuv s pevnou špičkou a ochranný oděv. 

Mobilní pískovačky a různé zakázky Vás mohou dostat do situací, které vyžadují ještě náročnější ochranné pomůcky, než je běžné. Příkladem může být pískování v malém uzavřeném prostoru, jako jsou nádrže na kapaliny. Zde například není možné pracovat bez ochranného kompletu s externím přívodem vzduchu. Naopak tento oblek nemusí být nezbytně nutný u pískování menších předmětů například s pískovačkou s vlastním odsáváním.

 

Na našem e-shopu Procarosa.cz se snažíme uvádět pod jednotlivé produkty vždy kompatibilní příslušenství k danému modelu stroje.

Neváhejte nás však kontaktovat a probrat s našimi techniky každou vaši objednávku individuálně. 

 
 
×

Splátková kalkulačka ESSOX